2015-05-13 15:23:33

Digitalni materijali za biologiju i kemiju

Učenici 7. razreda su primijenili znanje biologije, kemije i informatike, te izradili digitalne materijale za biologiju i kemiju. Za sada su se zadržali na nekoliko tema, a nadamo se da će izrada materijala napredovati kako bismo uskoro mogli objaviti materijale za druge teme. 

Svi materijali su dostupni na sljedećm linku: radovi učenika.


Osnovna škola Budrovci