2022-06-13 08:53:25

Najava za info dan "Učimo zajedno 5"

U ponedjeljak, 13. lipnja 2022. u Osnovnoj školi u Budrovcima u 9:00 sati bit će održan  info dan u okviru projekta "Učimo zajedno 5" koji naša škola provodi u suradnji s Osječko-baranjskom županijom.

„Učimo zajedno 5“  projekt je u koji je naša škola uključena već 6 godina. Riječ je o projektu koji je usmjeren izjednačavanju mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u život zajednice kojoj pripadaju, naročito u redovitu nastavu koju djeca s teškoćama u razvoju uspješno pohađaju s pomoćnicima u nastavi.


Osnovna škola Budrovci