2021-06-16 12:01:54

Održan info dan projekta #Učimo zajedno 4"

U srijedu 16. lipnja 2021. u Osnovnoj školi u Budrovcima  održan je  info dan u okviru projekta "Učimo zajedno 4" koji naša škola provodi u suradnji s Osječko-baranjskom županijom.

„Učimo zajedno 4“  je projekt u koji je naša škola uključena već sedmu godinu za redom. Riječ je o projektu koji je usmjeren izjednačavanju mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u život zajednice kojoj pripadaju, naročito u redovitu nastavu koju djeca s teškoćama u razvoju uspješno pohađaju s pomoćnicima u nastavi.

Koordinatorica projekta u našoj školi je pedagoginja Maja Škalić koja je zainteresiranim roditeljima i učenicima i učiteljima predstavila i Inkluzivni dokument škole koji je jedan od produkata ovog projekta. Svi prisutni imali su prilike čuti nešto više o inkluziji, školovanju učenika s teškoćama i njihovim pravima te važnosti uključivanja učenika s teškoćama u redovne razrede. Izneseni su i osnovni podaci o samom projektu.


Osnovna škola Budrovci