2020-03-15 17:48:48

Učenje na daljinu - OBAVIJESTI

Poštovani roditelji i učenici,

Objavljujemo bitne informacije kako bi nastava na daljinu počela i funkcionirala što bolje i kvalitetnije. Ovu objavu ćemo dopunjavati prema potrebi!

Pogledajte pod Opširnije:

Popis i linkovi virtualnih učionica:

1. razred LINK  ili drugi komunikacijski kanal, dogovor sa razrednicom

2. razred LINK 

3. razred LINK 

4. razred LINK 

1/3 razred LINK  ili drugi komunikacijski kanal, dogovor sa razrednicom

2/4 razred LINK  ili drugi komunikacijski kanal, dogovor sa razrednikom

5. razred LINK 

6. razred LINK 

7. razred LINK 

8. razred LINK 

Dodatno se educiraj o korištenju Teamsa  LINK

Prouči kako se preuzima i/ili pristupa sustavu Teams LINK

Raspored emisija na HRT-u pogledajte na: LINK


Osnovna škola Budrovci