2019-04-26 21:59:22

Posjet Zagrebačkoj banci u sklopu projekta Mala akademija financija

Zadnji dan proljetnih praznika desetak učenika 5. i 6. razreda zaputilo se u Zagrebačku banku, Đakovo. Ondje su saznali  bitne informacije koje će im pomoći pri  izradi završnog rada u trećem krugu projekta Mala akademija financija. 

U Zagrebačkoj banci učenike i učiteljicu matematike Mariju Kušić ljubazno je primila  direktorica poslovnice gospođa Ljubica Plavčić. Upoznala je učenike sa cijelom poslovnicom, imali su prilike obići trezor, kao i odjele za kredite. Čuli su odgovore na sva pitanja vezana uz štednju, mirovinske fondove i dobrovoljne mirovinske fondove. Nakon kratkog predavanja učenici su dobili prigodne poklone, a najaktivniji učenik Viktor Kladarić je osvojio dodatni poklon. S primljenim novim znanjima, učenici će se nakon odmora prihvatiti posla i izraditi završni rad za projekt Mala akedemija financija.

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola Budrovci