2019-03-19 11:55:35

Dani hrvatskoga jezika

Još od 1991.  svake se godine od 11. do 17. ožujka obilježavaju Dani hrvatskoga jezika. To je spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika koja je objavljena 17. ožujka 1967. Ciljevi Deklaracije bili su uporaba naziva hrvatski jezik, ravnopravnost svih jezika u tadašnjoj državi te napuštanje Novosadskoga dogovora o jedinstvu hrvatskoga I srpskoga jezika.

Ovom se manifestacijom želi istaknuti važnost očuvanja materinskoga jezika, svih njegovih narječja i dijalekata te upoznati javnost s bogatom hrvatskom jezičnom baštinom i poviješću.

Učenici osmoga razreda naše škole fotografirali su sve pisane tragove koji su vidljivi na ulicama Budrovaca i Đurđanaca. Istražili su koliko su ti tekstovi u skladu s normama hrvatskoga jezika. Pohvalili su što je bilo pravilno te ukazali kako se nepravilnosti trebaju popraviti. U petak, 15. ožujka, prezentaciju s fotografijama pokazali su svima od prvoga do osmoga razreda.

Osim toga, na satima hrvatskoga jezika učenici predmetne nastave slušali su i čitali poeziju o hrvatskom jeziku. Počeli su i  učenje hrvatskih riječi koje se rijetko upotrebljavaju (gord, luč, izba...). Na kraju školske godine bit će natjecanje u poznavanju takvih riječi.


Osnovna škola Budrovci