preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Dokumenti
Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 1. 2010.

Ukupno: 242411
Ovaj mjesec: 7
Ovaj tjedan: 80
Danas: 7
 

V i j e s t i - školska godina 2019.-2020.

Javni poziv - prodaja nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Budrovci

Izvještavamo da na dolje navedeni Javni  poziv do roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i Upisnik o pristiglim ponudama možete preuzeti na poveznici:

 

 

 

http://os-budrovci.skole.hr/upload/os-budrovci/newsattach/946/Zapisnik_o_javnom_otvaranju_ponuda_-_Upisnik_o_pristiglim_ponudama.pdf


Izvještavamo da na dolje navedeni Javni  poziv do roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i Upisnik o pristiglim ponudama možete preuzeti na poveznici:

http://os-budrovci.skole.hr/upload/os-budrovci/newsattach/946/Zapisnik_o_javnom_otvaranju_ponuda_-_Upisnik_o_pristiglim_ponudama.pdf

 


KLASA: 602-02/17-01/62

URBROJ: 2121-12-01-17-1

U Budrovcima, 12.10.2017.

 

Na temelju članka 391. st. 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), čl. 63. Statuta Osnovne škole Budrovci te Odluke Školskog odbora o prodaji nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Budrovci od 28.12.2016., uz prethodno pribavljenu Suglasnost za prodaju nekretnina od strane Osnivača – Osječko-baranjske županije od 03.02.2017. godine ravnatelj Osnovne škole Budrovci raspisuje                                   

JAVNI POZIV

Za dostavu ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Budrovci

1. Predmet prodaje:

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina upisanih u zk.ul. 1856, k.o. Budrovci pri Općinskom sudu u Osijeku, Zemljišnoknjižnom odjelu Đakovo:

  1. k.č.br. 2120/2, oranica, površina: 8.254 m2,
  2. k.č.br. 2120/1, oranica, površina: 1.616 m2,
  3. k.č.br. 2120/3, oranica, površina: 1.616 m2,
  4. k.č.br. 2120/4, oranica, površina: 1.616 m2,
  5. k.č.br. 2120/5, oranica, površina: 1.616 m2,
  6. k.č.br. 2120/6, oranica, površina: 1.709 m2.

Svaka od gore navedenih čestica je zaseban predmet prodaje te se za svaku predaje zasebna ponuda.

2. Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje po važećim propisima mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske.

3. Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:

3.1. Početna kupoprodajna cijena za nekretnine iz točke 1. iznosi:

1.

k.č.br. 2120/2, površina: 8.254 m2

35.500,00 kuna

2.

k.č.br. 2120/1, površina: 1.616 m2

29.900,00 kuna

3.

k.č.br. 2120/3, površina: 1.616 m2

29.900,00 kuna

4.

k.č.br. 2120/4, površina: 1.616 m2

29.900,00 kuna

5.

k.č.br. 2120/5, površina: 1.616 m2

29.900,00 kuna

6.

k.č.br. 2120/6, površina: 1.709 m2

30.550,00 kuna

3.2. Zainteresirani ponuditelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene one nekretnine za koju podnose ponudu. Uplata mora biti evidentirana na poslovnom računu Škole najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Addiko banke broj: HR9325000091102014416, SWIFT: HAABHR22, poziv na broj 00 – OIB, s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine – „broj katastarske čestice““.

3.3. Ponuditeljima koji ne budu odabrani kao najpovoljniji, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, u nominalnom iznosu bez obračuna kamata, a ponuditelju koji bude izabran najboljim jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je odabran najpovoljnijim ponuditeljem ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu cijenu, gubi pravo na povrat jamčevine.

4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:

Pisana ponuda mora sadržavati:

4.1. Ime i prezime, OIB te adresu ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);

4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i oznaku na koju se nekretninu ponuda odnosi;

4.3. Točan broj (IBAN) računa ponuditelja na koji se uplaćena jamčevina vraća u slučaju da ponuda ne bude ocijenjena najboljom ponudom;

4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja.

4.5. Priloge: dokaz o državljanstvu fizičke osobe, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar i dokaz o uplati jamčevine.

5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:

6.1. Osnovna škola Budrovci će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem NE RANIJE OD 15.09.2018. GODINE i NE KASNIJE OD 15.10.2018. godine a kupac je dužan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji uplatiti razliku do punog iznosa kupoprodajne cijene na poslovni račun Osnovne škole Budrovci.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor ili ne uplati razliku do punog iznosa kupoprodajne cijene u ugovorenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.

  1. Osnovna škola Budrovci će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Isplata cijene u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
  2.  Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.

7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola Budrovci, Gupčev trg 8, Budrovci, 31400 Đakovo, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – „broj katastarske čestice“ - NE OTVARAJ“.

Rok za dostavu ponude je 14.11.2017. godine.

7.1. Javno otvaranje ponuda bit će 21.11.2017. godine u prostorijama Osnovne škole Budrovci, Gupčev trg 8, Budrovci u 13:00 sati.

8. Prodavatelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja poništiti ovaj javni natječaj u cijelosti ili djelomično.

9. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore.

10. Slanjem ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete ovog natječaja.

Sve informacije u slučajevima okončanja ili poništenja natječaja biti će objavljenje na službenim internetskim stranicama Osnovne škole Budrovci, www.os-budrovci.skole.hr u roku od 8 dana od ostvarivanja navedenih uvjeta.

Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Osnovnoj školi Budrovci (ravnatelj Ivan Jukić, 031/833-407); e-mail: ured@os-budrovci.skole.hr.

 

 

 

 

Ravnatelj:

Ivan Jukić, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Tihomir Mijatović   datum: 22. 11. 2017.

Važne poveznice


Važna anketa
Ovu školsku godinu namjeravam završiti s:


Tražilica

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Korisni linkovi
Obrazovanje

Dnevni tisak


Dokumenti

 


Projekti

preskoči na navigaciju